Crystal Liu/Liu Yifei - www.iol.co.za
Daniel Wu - JPG - www.jpgjpg.com
Crystal Liu/Liu Yifei - Broadcast China - followcn.com
Dou Xiao/Shawn Dou - www.facebook.com
Chen Kun in film Mulan: Legendary Warrior - www.people.com.cn
1 of 5

Photogallery - Can the new Disney Mulan satisfy fans across the world?